Top navigation

Het Geheim Van Het Zweven

Door Sacinandana Swami

Zweefgeval Mary Poppins

Zweefgeval Mary Poppins

Er zijn inmiddels drie weken verstreken sinds ik deelnam aan de fantastische Sadhu Sanga Retraite in Austin, Texas, maar mijn hart is nog steeds vol van het spirituele wonder dat ik daar meemaakte. Ik was getuige van meerdere “zweefgevallen.”

De retraite droeg het stempel van grootmeester Indradyumna Maharaja, en er was een indrukwekkende reeks toegewijde dienaren van de Heilige Naam aanwezig. Vier dagen lang kwamen toegewijden samen om de hele dag te chanten, en te horen over Krishna Bewustzijn. Velen waren oudere toegewijden, maar er was ook een behoorlijk aantal “nieuwelingen”. De kirtan was zo “therapeutisch,” zelfs de herten voelden zich er tot aangetrokken, en omsingelden de kirtanhal. Aan het einde was iedereen prachtig en op allerlei manieren aan het dansen – het leek wel alsof ze zweefden! Echt, het is de enige manier waarop ik het kan beschrijven.

We dienen hierbij te begrijpen dat er een verlichtend pad bestaat – het brahma gati pantha – dat leidt naar de uitgang van de materiële wereld, en naar de ingang van de eeuwige spirituele wereld. Dit pad wordt ook wel het urdhva-pundra genoemd – het opwaartse pad. Alle zielen in deze wereld zijn er naar op zoek, bewust dan wel onbewust. Helaas zijn de meesten op een zijspoor beland, en zien ze verschillende materiële doelen aan voor dit doel. Dit pad wordt toegankelijk zodra de boeien die ons aan deze wereld kluisteren losgemaakt worden. En dit gebeurt in kirtan.

In mijn jeugd vloog ik ooit eens in een heteluchtballon, “Fesselballon” in het Duits (kettingballon in het Nederlands). Ik kan me nog herinneren hoe we eerst het ballast (zandzakken) overboord moesten gooien, en de ijzeren kettingen die ons aan de grond hielden moesten losmaken voor we omhoog konden vliegen.

Wat een vreugde en uitbundigheid toen we van de grond loskwamen en zweefden. Eerst was er een vrede en stille vreugde, maar daarna liep de vreugde over van het hart naar de lippen. Ik begon spontaan een vreugdelied te zingen. Iets van gelijke aard gebeurde in Texas. (Wie had dat gedacht?) Dankzij de kracht van kirtan “zweefden” we allemaal weg van deze wereld, en lieten daarbij de sensuele, mentale en intellectuele niveaus van het bestaan achter ons. Srila Prabhupada schreef in de vroege dagen over dit fenomeen: “Het lijdt geen twijfel dat iemand na een tijdje chanten direct op het spirituele platform belandt, en de eerste symptomen daarvan vertoont met de neiging om te dansen tijdens het zingen van de mantra. We zien dit zelf in de praktijk gebeuren.” (Wetenschap van Zelfrealizatie, pagina 147)

Misschien willen we weten hoe dat werkt. Srila Prabhupada geeft de reden in hetzelfde essay: “Iemand kan zelf praktisch ervaren dat door het chanten van deze mahamantra, ofwel de grote mantra voor verlossing, direct transcendentale extase voelbaar is. Deze is afkomstig van het spirituele stratum… Het is daarom ook niet nodig om de taal van de mantra te begrijpen. Het komt vanzelf vanuit het spirituele niveau. De extase komt dus niet door onze eigen inspanning, maar door het vermogen van de Heilige Namen.

Ik voel me licht nu, verlost van de last van mijn normale bewustzijn. Het stof dat de spiegel van mijn hart bedekte is weggepoetst. De ketens zijn gebroken. En weet je wat? Ik kan niet ophouden met zingen!

Pranams

Op weg terug naar het vliegveld hoorde ik een nectareaanse lezing van Srila Prabhupada die mijn gevoelens bevestigde.

Soms werd ik in New Delhi uitgenodigd voor lezingen voor gevangenen. Ik heb dan ook zoveel gevangenen gezien. Ze waren vastgelegd aan metalen kettingen. Zo zijn wij hier ook vastgeketend. En waarmee? Met onze zinsbevrediging. Jazeker. We zijn aan de materiële wereld vastgeketend door zinsbevrediging. Dat is alles. Dus als we onze gevangenschap willen verkorten, dan moeten we als eerste zinsbevrediging minimaliseren, of het aan banden leggen.
(Lezing, Bhagavad-gita, New York, 27 April 1966)

Door tijdens de kirtan de hogere vreugde van Krishna Bewustzijn te beleven, en het bewustzijn te ervaren in een staat van vrede, kan men gemakkelijk gehechtheid aan lagere materiële pleziertjes opgeven. Maar wat misschien nog belangrijker is, is dat er een beroep wordt gedaan op de krachtigste van al Gods energieën; Zijn kripa shakti, ofwel de kracht van Zijn genade. Zingen van de Heilige Namen maakt iemand meer geliefd bij de Heer dan bij enig andere manier van aanbidding. Hij voelt Zich aangetrokken tot de chanters, en het is misschien moeilijk te geloven, maar Hij wordt door hen zelfs overwonnen. Krishna gaf dit zelf toe aan Arjuna:

O Arjuna, degenen die Mijn heilige namen zingen en voor Me dansen, zullen Me zeker bereiken met de kracht van hun toewijding. Ik maak hierbij als waarheid bekend, degenen die Mijn namen zingen en daarbij tranen storten, bereiken Me via hun liefde.”
(Adi Purana, geciteerd in Hfst. 11, Vers 446-7 van het Hari-bhakti-vilasa)

En als iemand de genade van de Heer verworven heeft, dan vallen de ketens weg en kan iemand werkelijk “zweven,” of opwaarts gaan naar de spirituele hemel. Wat is er nou moeilijk aan?

 

Sacinandana Swami is een in Duitsland geboren discipel van A.C. Bhaktivedanta Swami PrabSacinandana Swamihupada, en is lid van ISKCON sinds 1971. Hij is wereldwijd bekend vanwege zijn vele retraites, seminars, en workshops, en hij heeft daarnaast zeven boeken uitgegeven en twee cd’s. Hij is ook jaarlijks aanwezig bij Radhadesh Mellows, het kirtan evenement in Radhadesh. Hij geeft daar ook les aan het Bhaktivedanta College. Verder reist hij rond over het subcontinent India, waar hij bij voorkeur verblijft in Vrindavana, de geboorteplaats van Sri Krishna.

http://www.sacinandanaswami.com/

, , ,

Comments are closed.