Top navigation

De Ware Wijze Ziet Met Gelijke Blik

Ondanks de beste bedoelingen zullen pogingen voor gelijkheid in deze wereld onvermijdelijk mislukken.

Door: Hari Sauri Dasa

De post-industriële wereld is internationaal en multicultureel. Gedachten kunnen worden gedeeld met de snelheid van het licht, communicatie tussen individuen of groepen waar dan ook ter wereld gebeurt gelijktijdig, en technologie overstijgt barrières die voorheen onneembaar waren.

In de laatste eeuw werd kolonialisme vermeden, is het uitoefenen van superioriteit op basis van rassen verboden in de meeste beschaafde landen en is de notie omgeslagen dat het ene geslacht beter zou zijn dan het andere. Landen delen nu hun handel en rijkdom met elkaar, en nemen deel aan multinationale samenwerkingen, zowel wereldwijd als in de ruimte. Politieke verschillen nemen af, en er wordt uitgekeken naar een wereld van met elkaar verbonden naties.

Hier in India worden de verschillen tussen de kasten afgeschaft—wettelijk althans, wordt leven in communes verworpen en wordt van elk deel van de gemeenschap de democratische rechten uitgeoefend.

Discriminatie is een lelijk woord geworden, en met grote moeite wordt geprobeerd het uit te bannen via wetgeving. Het draait deze dagen om eenheid en gelijkheid. Er is een groot verlangen om de verschillen die ons van elkaar scheiden op te heffen, in de hoop dat we de eenheid van het menselijk bestaan kunnen realiseren in een wereldwijde gemeenschap van wederzijds respect, waar vrede en tevredenheid regeren.

Bron: NRC Handelsblad

En toch, ondanks onze beste bedoelingen, machtsmisbruik door wetgeving en economische forums, manipulatie van de samenleving, sociale ongelijkheid en lelijkheid voeren de boventoon. Het platform van werkelijke gelijkheid en oprecht respect blijft ongrijpbaar en ver van ons vandaan, en het aantal slecht bedeelden is vele malen groter dan de bevoorrechte en welvarende minderheid. Verschillen blijven aanwezig, en gevoelens van superioriteit over anderen blijven conflicten veroorzaken. Met onze pogingen tot politieke correctheid hebben we een fenomeen geschapen van omgekeerde discriminatie.

Mislukte Pogingen voor Gelijkheid

Pogingen om evenredigheid te brengen hebben op hun beurt verdere conflicten en onderwerping gecreëerd, en zijn uiteindelijk zinloos gebleken. In de wereldwijde opkomst van het communisme tijdens de vorige eeuw werden hiërarchische leenstelsels en kapitalistische exploitatie vervangen door een idealistisch proletariaat, wat resulteerde in een nieuwe groep bestuurders die net zo wreed en onderdrukkend waren als degenen wiens plaats ze ingenomen hadden. De pogingen om de financiële sectoren uit te schakelen, en deze te vervangen met systemen van gemeenschappelijke werkprojecten leidden tot de bloedige vernietiging van de tientallen miljoenen mensen in wiens naam ze werden opgericht. Maar het heeft niet mogen baten, want de ondernemersgeest kon niet onderdrukt worden. Enkele decennia later alweer werd die opnieuw aangewend. Tegenwoordig zijn de zogenaamde communistische landen machtige financiële naties. Hier in Bengalen werden we onlangs vermaakt met het verkiezingsprogramma van de leider van de communistische partij, die verklaarde dat hij nu een “kapitalistische communist” is.

En hoe zit het met de gelijke behandeling van de geslachten, en vrouwenrechten? Als we in de naam der bevrijding van de vrouw toestaan dat kinderen massaal vermoord worden door abortus, is dat dan gelijkheid? Probeer de jaarlijkse schifting van ongeveer tweeënveertig miljoen[1] foetussen uit te leggen dat hun offer de wereld een betere plek maakt.

Terwijl we wetten doorvoeren die burgers gelijke rechten geven, negeren we de benarde toestand van levende wezens die minder dan mensen zijn. In feite zijn de voorvechters van gelijkheid er blij mee zichzelf vol te proppen met de geschatte achtenveertig miljard[2] landdieren die jaarlijks geslacht worden om hun tong te bevredigen. De waarheid is dat de natuur divers is, en niet te onderdrukken valt. Al is het doel van gelijke rechten prijzenswaardig, de poging dit te bewerkstelligen kan niet slagen zonder dat ze ten koste gaat van de werkelijkheid. Kunstmatige en gedwongen maatregelen, goedbedoeld als ze misschien zijn, resulteren in een lastenverschuiving, waarbij de ongunstige situatie verschuift naar andere delen van de samenleving, in plaats van dat ze verdwijnt.

Werkelijke Eenheid binnen Diversiteit

In dit korte document zullen we een wereldbeeld voorstellen dat alle levende wezens omvat, en een platform schept van werkelijke eenheid in diversiteit. Dit kan bereikt worden door de filosofie en het voorbeeld van Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, de grote ambassadeur van goddelijke liefde en gelijke kansen. Heer Gauranga’s boodschap van achintya-bhedabheda-tattva, onvoorstelbare gelijktijdige eenheid en verscheidenheid, biedt alle levende wezens een gelijke kans op het perfectioneren van hun geluk, waarbij de individualiteit en unieke aard bewaard blijft.

, , ,

Comments are closed.