Top navigation

Harinam

Kingsday1Met de herinnering aan de Maha Harinam van koningsdag nog warm, is het thema deze week “Harinam”

 

Harinam betekent het zingen van de Heilige Naam door middel van de Mahamantra: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Dit wordt gekend als de gemakkelijkste manier om spirituele vooruitgang te maken. In de Bhagavad Gita, hoofdstuk 3, vers 10 staat:

Bij de aanvang van de schepping bracht de Heer der schepselen generaties mensen en halfgoden voort samen met offers aan Viṣṇu. Daarop zegende Hij hen en sprak: ‘Wees gelukkig met dit yajña [offer], want door het te volbrengen, zal jullie alles geschonken worden wat wenselijk is om gelukkig te leven en bevrijding te bereiken.’

“Door het verrichten van yajña worden de geconditioneerde zielen geleidelijk aan Kṛṣṇa-bewust en worden ze in alle opzichten goddelijk.

In de Vedische teksten wordt voor het Tijdperk van Kali het aṅkīrtana-yajña (het chanten van de namen van God) aangeraden en Heer Caitanya introduceerde dit transcendentale proces om alle mensen in dit tijdperk te bevrijden. Saṅkīrtana-yajña en Kṛṣṇa-bewustzijn gaan heel goed samen. In Zijn vorm als toegewijde (als Heer Caitanya) wordt Heer Kṛṣṇa met een speciale verwijzing naar saṅkīrtana-yajña in het Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.32) als volgt beschreven:

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ, sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair, yajanti hi su-medhasaḥ

‘In dit Tijdperk van Kali zullen mensen die met voldoende intelligentie begiftigd zijn de Heer, die in het gezelschap van Zijn metgezellen is, vereren met het verrichten van het saṅkīrtana-yajña.’ Andere yajña’s die in de Vedische literatuur worden voorgeschreven zijn moeilijk te verrichten in dit Tijdperk van Kali, maar het saṅkīrtana-yajña is in alle opzichten makkelijk en subliem en wordt ook aangeraden in de Bhagavad-gītā (9.14).”

 

 Koningsdag 2014 Amsterdam

 Door: Linda van den Akker

 

kingsday4Op zaterdag 26 april was het zover. De koning vierde zijn verjaardag met het volk en de Hare Krishna’s feestten mee. Kadamba Kanana Swami heeft weer een fantastische Harinam georganiseerd in Amsterdam, waar wij heel dankbaar voor zijn. De bussen verzamelden en we vertrokken rond half 11 vanaf de tempel met toegewijden vanuit de hele wereld. Gelukkig was het prachtig zonnig weer. We liepen o.a. langs het Museumplein, Leidseplein, Rembrandtsplein en zo de stad door.

 

Op de mooie tunes werd veel gedanst. Er werden melodieën gezongen die we ook in Mayapur Dhaam in India gehoord hadden. Op dat moment was atmosfeer van Mayapur in Amsterdam, dat was heel mooi. De toegewijden maakten poorten met hun handen waar onderdoor gedanst werd. Veel toeristen zongen en dansten met ons mee. Als wij eraan kwamen, verscheen er een glimlach op hun gezicht. Ik heb alleen maar leuke reacties gezien. Het was niet te druk in de stad en op die manier was er voldoende ruimte om Harinam te lopen en te dansen. We zijn beschermd en gezegend met deze fantastische Maha Harinam. We hopen dat Sri Sri Karuna Nitai Gauracandra geplezierd zijn geweest met deze eerste Koningsdag en met zoveel mensen die met ons mee gedanst hebben.

 

Lord Nrsimhadev ki jaya!

Sri Sri Gaura Nitai ki jaya!

Srila Prabhupada ki jaya!

 

Voor de rest van het Bhagavad Gita-commentaar zie:
http://vedabase.com/nl/bg/3/10

Vind hier meer over Koningsdag

.

Comments are closed.