Top navigation

Nieuw jaar: Karma yoga, dankbaarheid en verbondenheid

English version

Krishna friendshipGekozen door: Linda

 

Krishna is er altijd en overal om ons heen. Laten we dankbaar zijn, voor alles wat we van Krishna hebben mogen ontvangen.
In de Bijbel staat: ‘Heb je naasten lief zoals jezelf’. Door je steeds meer te realiseren wie we werkelijk zijn, leren we minder onderscheid maken. Dit is de vredesformule:

 

 

Bhagavad Gita, hoofdstuk 5,  vers 18

“Omdat ze werkelijke kennis hebben, beschouwen de nederige wijzen een geleerde, eerbiedwaardige brāhmaṇa, een koe, een olifant, een hond en een hondeneter [paria] als gelijk.”

Een Krishnabewust persoon maakt geen onderscheid tussen levensvormen en kasten. De brahmana zowel de verschoppeling zijn dan wel verschillend vanuit het sociale oogpunt, of een hond, een koe of een olifant verschillen vanuit het oogpunt van soort, de verschillen tussen de lichamen zijn onbeduidend vanuit het oogpunt van de geleerde transcendentalist. Dit is vanwege hun relatie met de hoogste, daar de hoogste Heer met zijn volkomen aanwezigheid als paramatma (superziel) aanwezig is in ieder’s hart.  Een dergelijk begrip van de allerhoogste is ware kennis. Al zijn de lichamelijke vormen gebonden aan verschillende kasten of soorten leven, de Heer is gelijkaardig goed voor iedereen. Hij behandelt elk levend wezen als een vriend, terwijl hij present blijft als paramatma, ongeacht wat de omstandigheid van het levende wezen is. De Heer als paramatma is zowel in de verschoppeling als de brahmana aanwezig, ook al zijn hun situaties niet gelijk. De lichamen zijn materiele consequenties door de verschillende hoedanigheden van de materiele natuur, maar de ziel en de superziel zijn van dezelfde spirituele kwaliteit. De overeenkomst tussen de kwaliteit van de ziel en de superziel echter, maakt ze niet gelijk in kwantiteit daar de individuele ziel alleen aanwezig is in dat bepaalde lichaam en de superziel in alle levensvormen aanwezig is. Een Krishnabewust persoon heeft hier kennis van en daarom is hij waarlijk geleerd en ziet met gelijkaardige blik. De overeenkomstige karakteristieken van de ziel en de superziel zijn dat ze beide bewust, eeuwig en gelukzalig zijn. Het verschil is dat de individuele ziel bewust is binnen de vastgestelde grenzen van het eigen lichaam en de superziel bewust is van alle levensvormen. De superziel is zonder onderscheid aanwezig in alle lichamen.

http://www.vedabase.com/nl/bg/5/18

 

Nectarzee van zuivere liefde: hoofdstuk 17; Dankbaar

Iedereen die bewust is van de weldadigde activiteiten van zijn vriend en nooit zijn service (dienst) vergeet, wordt dankbaar genoemd. In het Mahābhārata, zegt Krishna, “Toen ik weg gegaan was van Draupadi, huilde zij en riep de woorden, ‘He govinda!’ Deze roep voor Mij, heeft Mij in schuld gebracht bij haar, en dat schuldgevoel groeit geleidelijk aan in Mijn hart!” Deze uitspraak van Krishna geeft bewijs van hoe iemand de Allerhoogste Heer kan plezieren door Hem simpelweg aan te roepen, “He kṛṣṇa! He govinda!”

De mahā-mantra (Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare) is eenvoudigweg een aanduiding aan de Heer en Zijn energie. Dus als iemand constant de Heer en Zijn energie aanroept, kunnen we ons voorstellen hoe dankbaar de Heer is. Het is onmogelijk voor de Heer om ooit zo’ n toegewijde te vergeten. Het is duidelijk beschreven in dit vers dat iemand die de Heer aanroept, onmiddellijk de aandacht van de Heer trekt, die hem altijd dankbaar blijft.

http://www.vedabase.com/en/nod/21

 

Bhagavad Gita, hoofdstuk 7,  vers 7

 ‘O overwinnaar van rijkdom, er is geen waarheid boven Mij. Alles berust op Mij, als parels aan een draad geregen.’ 

Deel commentaar: ‘Ik ken die Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die verheven is boven alle materiële opvattingen van duisternis. Alleen iemand die Hem kent, kan bevrijd worden uit de ketenen van geboorte en dood. Er bestaat geen andere weg naar bevrijding dan deze kennis over die Allerhoogste Persoon.

Er is geen waarheid die boven die Allerhoogste Persoon uitgaat, omdat Hij ongeëvenaard is. Hij is kleiner dan het kleinste en groter dan het grootste. Hij staat als een stille boom en verlicht de transcendentale hemel; zoals een boom zijn wortels uitspreidt, zo spreidt Hij Zijn alomtegenwoordige energieën uit.’

Uit deze verzen blijkt duidelijk dat de Allerhoogste Absolute Waarheid de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, die alomtegenwoordig is door Zijn vele energieën, zowel de materiële als de spirituele.’

http://www.vedabase.com/nl/bg/7/7

 

Als we zo naar elkaar kunnen kijken, kunnen we een sterk team vormen in Amsterdam.
Wij wensen jullie al het goede in 2015 in de service van guru en Gauranga!

Hare Krishna!

 

.

Comments are closed.