Top navigation

Lezingen van A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

A.C. Bhaktivedanta Swami heeft in de laatste jaren van zijn leven over de hele wereld duizenden lezingen gegeven, onder meer in tempels, universiteiten, openluchtprogramma’s en televisie- en radioshows. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld yoga, spiritualiteit, materialisme, bewustzijn, wetenschap, filosofie, religie, Krishna, hindoeisme, christendom, India, veda’s, kirtan, en Chaitanya Mahaprabhu. Onderstaand vindt u een selectie van zulke lezingen. Gesproken wordt uit de Bhagavad-gita, het Srimad Bhagavatam, Chaitanya Caritamrita, Sri Isopanisad, etc. Ze zijn uitgeschreven en vertaald, en verschenen eerder in ons tweemaandelijkse tijdschrift, het Krishna Bhakti Magazine.

De allerhoogste activiteit (Dharma) voor de mensheid

Zien in relatie tot de HeerSrila-Prabhupada-closeup

Waarom werk jij zo hard?

Wanneer iemand oprecht is, is er alle begeleiding

Het reinigen van vervuiling in het hart

Over tijdsbesteding, heilige plaatsen en omgang met heiligen

Hoe word ik gelukkig?