Onderstaand is een lezing van Srila Prabhupada over de inhoud en kracht van het chanten van de Hare Krishna maha-mantra.

MAHA MANTRA MEDITATIE

Als levende spirituele zielen zijn we oorspronkelijk allemaal Krishna bewuste wezens, maar doordat we sinds onheuglijke tijden met de materiële natuur omgaan is ons bewustzijn vervuild geraakt door deze materialistische omgeving. Dit heeft onze levensopvatting vervuild, wat er toe geleid heeft dat we de bronnen van de materiële natuur proberen uit te buiten. Maar in feite raken we hierdoor alleen verder verstrikt in de complexiteiten van de natuur. Deze illusie wordt maya genoemd, de harde strijd om het bestaan, en het overwinnen van de strikte wetten van de natuur. Deze illusoire strijd met de natuur kan direct stopgezet worden door een hernieuwde belangstelling voor ons Krishna bewustzijn.

Krishna bewustzijn is niet iets dat de geest kunstmatig wordt opgelegd. Het is de oorspronkelijke energie van het levend wezen. Zodra we de transcendentale geluidsvibratie horen, dan ontwaakt dit bewustzijn. Het is de door autoriteiten aangewezen methode voor dit tijdperk. We kunnen het zelf ook praktisch ervaren, door het chanten van deze maha-mantra, de grote chant voor bevrijding, kan je direct transcendentale extase ervaren, afkomstig uit de spirituele sfeer.

Zodra iemand daadwerkelijk op het niveau van spiritueel begrip belandt, voorbij de stadia van de zintuigen, geest en intelligentie, dan bevindt hij zich op transcendentaal niveau. Het chanten van Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare vindt direct al plaats op dit spirituele niveau, en daardoor worden alle lagere bewustzijnsniveau’s, het sensuele, het mentale, en het intellectuele, direct overstegen.

Daarom is het niet nodig om de taal van de mantra te begrijpen, er hoeft niet eerst mentaal over gespeculeerd te worden, en er zijn geen intellectuele aanpassingen voor nodig om deze maha-mantra te chanten. De maha-mantra komt vanuit de spirituele sfeer, en als zodanig kan iedereen deelnemen aan het chanten, zonder noodzakelijke voorafgaande voorwaarden, en dansen in spirituele extase. We hebben zelf gezien dat het werkt. Kinderen kunnen meedoen met het chanten, en zelfs een hond kan deelnemen.

Voor iemand die erg verstrikt is in het materiële leven duurt het natuurlijk wat langer om blijvend op niveau te komen, maar zelfs een grof materialistisch persoon kan al heel snel tot het spirituele niveau komen. De mantra heeft het meeste invloed op de toehoorders als hij met liefde gechant wordt, door een zuivere toegewijde. Het beste is daarom om dit chanten van de lippen van een zuivere toegewijde van de Heer te horen, zodat onmiddellijk resultaat kan worden bereikt.

Het woord Hare is een aanspreekvorm voor de energie van de Heer, en de woorden Krishna en Rama zijn aanspreekvormen van de Heer zelf. Zowel Krishna als Rama betekent “het allerhoogste genoegen”, en Hara is het vermogen voor de allerhoogste vreugde van de Heer, in de vocatieve vorm verbogen als Hare. Dit vermogen, aangesproken als Hare, helpt ons om tot de Allerhoogste Heer te komen.

De materiële energie, maya genaamd, is ook een van de ontelbare energieën van de Heer, net zo goed als dat wij, de levende wezens, een marginale energie van de Heer zijn. De levende wezens worden beschreven als superieur aan de materiële energie. Als deze superieure tussen energie in contact komt met de lagere energie, dan ontstaat er een onverenigbare situatie. Maar wanneer de superieure marginale energie in contact staat met de superieure energie, Hara, dan is ze in zijn gelukkige, normale toestand.

Deze drie woorden, Hare, Krishna en Rama zijn de transcendentale zaden van de maha-mantra, en het chanten is een spirituele uitroep naar de Heer en Zijn interne energie, Hara, om de geconditioneerde ziel bescherming te geven. Dit chanten is net als het onvervalste huilen van een kind voor zijn moeder. Moeder Hara helpt de toegewijde de genade van de Allerhoogste vader, Hari of Krishna, te ontvangen, die Zichzelf openbaart aan de toegewijde die deze mantra oprecht chant.

Daarom is in dit tijdperk geen andere methode voor zelfrealisatie zo doeltreffend als het chanten van de maha-mantra:

Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama
Rama Rama, Hare Hare

Luister hier naar hoe Srila Prabhupada chant:
Kirtan | Japa