TECHNIEKEN VOOR HET CHANTEN

De commercie rondom meditatie vaart wel in deze tijd, hedendaagse messiassen, goeroes en incarnaties met mantra’s komen in allerlei varianten. Er zijn er dertien in een dozijn, en gewillige klanten drommen zich samen aan de voeten van zulke zelfbenoemde redders. Eén zogenaamde goeroe instrueert zijn discipelen in bruisende technieken voor financieel succes. Een ander vertelt zijn volgelingen dat meditatie het intellect op scherp zet en het lichaam fit maakt, zodat men beter kan genieten van sensuele pleziertjes. Weer andere “goeroes” beweren dat via seks het ultieme doel van het leven te bereiken is, en dat seks zonder beperkingen iemand bevrijd van materiële verlangens. Sommige welgestelde spirituele zoekers betalen grof geld voor geheime mantra’s waarvan ze geloven dat die hen mystieke vermogens geven. Maar de vedische literatuur vaardigt stevige waarschuwingen uit tegen charlatan goeroes en nutteloze mantra’s.

Als een persoon serieus interesse ontwikkelt voor spiritueel leven, dan moet hij of zij in contact zien te komen met een bonafide geestelijk leraar, en van hem de kunst van het Krishna bewustzijn leren. In de Mundaka Upanisad staat: “Wil iemand de transcendentale wetenschap leren, dan moet hij een bonafide geestelijk leraar in een opeenvolging van discipelen benaderen, die gevestigd is in de Absolute Waarheid.”

Hieruit blijkt dat niet iedere goeroe volstaat. Dit vers informeert ons namelijk dat de geestelijk leraar zich moet bevinden in een lijn van discipelen van Heer Krishna, de allerhoogste geestelijke leraar. Zo’n waarachtige geestelijk leraar ontvangt Krishna’s onderricht via een reeks discipelen, en hij verspreidt de kennis precies zoals hij het gehoord heeft van zijn leraar, zonder het te verwateren of aan te passen zodat het hem beter uitkomt. Een bonafide geestelijk leraar is geen uitdrager van de leer van het impersonalisme of de leegte. Hij zal ook nooit beweren dat hij God is, integendeel, hij streeft ernaar een dienaar te zijn van God en Zijn toegewijden. Zo’n geestelijk leraar wordt acarya genoemd, iemand die anderen leert door zelf het voorbeeld te zijn. Zijn leven is vrij van materiële verlangens en zondig gedrag, zijn gedrag is voorbeeldig, en hij moet gekwalificeerd zijn om zijn discipelen te bevrijden uit de cyclus van geboorte en dood. De Krishnabewuste geestelijk leraar verleent continu dienst aan de Heer, en mediteert altijd op Hem.

Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada schrijft in zijn commentaar op het Srimad-Bhagavatam: “Als iemand niet in de opeenvolging van discipelen volgt, zal de mantra die hij ontvangt voor niets chanten. Er zijn tegenwoordig zo veel oplichter-goeroes die hun mantra’s maken als een onderdeel van een methode voor materiële vooruitgang, niet voor spirituele vooruitgang. Maar de mantra kan geen succes brengen als hij zelfgemaakt is. Mantra’s en de methode van toegewijde dienst bezitten een speciaal vermogen, mits ze worden ontvangen van een geautoriseerd persoon.”

Het chanten van de Hare Krishna-mantra is de meest eenvoudige van alle methoden voor zelfrealisatie. Er zijn geen exorbitant hoge kostprijzen; de mantra is gratis. De praktijk van mantra’s die verkocht worden is een vorm van bedrog. De oprechtheid van een persoon wordt niet aangetoond doordat hij geld wil betalen, maar doordat hij het er voor over heeft om zijn leven te veranderen.

Er hoeven geen dure hulpmiddelen te worden gekocht om Hare Krishna te kunnen chanten, er hoeven geen hoofdstand, andere moeilijke houdingen of ademhalingstechnieken geleerd te worden. Er zijn alleen een tong en oren voor nodig, en die heeft iedereen al. De tong vibreert Krishna’s heilige namen, en de oren moet het horen. Met deze eenvoudige methode kan iemand alle perfectie bereiken.

Chanten, hoe doe je dat?

Er zijn geen regels voor snelheid of volume voor het chanten van Hare Krishna. Het meest wonderbaarlijke aan mantra meditatie is dat iemand altijd kan chanten—thuis, op het werk, in de auto, in de bus of in de trein. Chanten mag altijd.

Chanten heeft twee basisvormen: Individuele meditatie, waarin iemand alleen chant op een kralensnoer, wat japa wordt genoemd, en groepsmeditatie, waarbij men chant met de call & response manier, wat kirtan wordt genoemd. Kirtan gebeurd meestal onder begeleiding van muziekinstrumenten en handgeklap. Beide vormen van chanten worden aangeraden en zijn gunstig. Voor de eerste methode heeft iemand een kralensnoer nodig met 108 kralen, die bij iedere Hare Krishna tempel gekocht kunnen worden.

Met de snoer mediteren werkt als volgt. Je houdt hem in je rechterhand, en begint bij de hoofdkraal, de Krishna-kraal. Neem de eerste kraal tussen duim en middelvinger en chant de hele maha-mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.Ga nu door naar de volgende kraal, houdt hem vast met dezelfde vingers en chant opnieuw de hele mantra. Ga door naar de volgende, en ga zo door totdat je op alle 108 kralen gechant hebt. Nu heb je “één ronde” gechant. Chant niet op de Krishna-kraal, maar draai de snoer om en chant in tegengestelde richting, de een na de ander. Chanten op kralen helpt omdat de tastzin ook betrokken is in het meditatieve proces, en het helpt je nog beter te concentreren op het geluid van de mantra.

Misschien wil je binnenshuis japa chanten, maar je kan net zo goed chanten terwijl je comfortabel over het strand loopt, of in de natuur. Neem gewoon je kralensnoer mee. Als je chant terwijl je zit, kies dan een comfortabele positie (bij voorkeur niet liggend of onderuit hangend, want de neiging om in slaap te vallen is altijd aanwezig). Je kan zo luid of zacht chanten als je zelf wilt, maar het is belangrijk om de mantra duidelijk en hard genoeg uit te spreken zodat je hem zelf goed kan horen. De geest heeft tijdens het chanten misschien de neiging om af te dwalen naar andere zaken, want de geest is wispelturig en ongedurig, altijd op zoek naar iets nieuws en plezierigs om zich in te absorberen. Als je geest afdwaalt (naar iets anders dan Krishna of dingen in relatie tot Hem), breng hem dan rustig terug naar de transcendentale geluidsvibratie. Het zal niet moeilijk zijn, want de geest is gauw tevreden als hij geabsorbeerd is in de goddelijke klank van de heilige namen van de Heer. In tegenstelling tot andere meditatie technieken, waarin gevraagd wordt de geest te richten op “niets” of “de leegte”.

Je kan ieder uur van de dag japa chanten, maar de vedische literatuur vermeldt dat sommige uren van de dag in het bijzonder gunstig zijn voor spirituele activiteiten. De uren vroeg in de ochtend voor en na de zonsopkomst zijn doorgaans uren van rust en stilte, uitstekend geschikt voor meditatief chanten. Veel mensen chanten op vaste tijden in de ochtend hun japa, omdat dit helpt in de kwaliteit van de meditatie. Begin met één of twee “rondjes” per dag, en verhoog geleidelijk het aantal totdat je zestien bereikt, het aanbevolen minimum voor serieuze beoefenaars.

Al is japa een meditatievorm waarbij alleen de beoefenaar en de Allerhoogste Heer betrokken zijn, kirtan is een groepsmeditatie waarbij de mantra gezongen wordt en meerdere mensen betrokken zijn, meestal vergezeld van muzikale instrumenten. Je bent in de stad misschien wel eens een kirtangroep tegengekomen, die op straat chantte, iets dat toegewijden regelmatig doen om zoveel mogelijk mensen het voordeel te geven van het horen van de heilige namen.

Je kan een kirtan thuis houden met familie of vrienden, waarbij een person het chanten leidt, en de andere volgen. Kirtan is een zeer krachtige meditatiemethode, behalve dat je jezelf hoort chanten, hoor en zie je ook de anderen. Muziekinstrumenten zijn mooi, maar niet noodzakelijk. De mantra is in elke melodie te zingen, en daarbij kan in de handen geklapt worden. Vooral de traditionele melodieën (raga’s) worden aangeraden. Ook kinderen kunnen meezingen en spirituele vooruitgang boeken. Je kan de hele familie elke avond bij elkaar brengen om gezamenlijk te chanten.

De geluiden van de materiële wereld gaan snel vervelen, zijn saai en monotoon, maar chanten is een altijd toenemende verfrissende ervaring. Probeer het zelf maar eens, chant een woord of zin, zoals Coca-Cola, voor vijf minuten, en het wordt praktisch onhoudbaar. Er zit geen plezier in. Het geluid van Krishna’s namen is transcendentaal, en als iemand ze chant, wil hij meer en meer.

Het verbeteren van het chanten

Al ontvangt iemand sowieso al immens voordeel als hij chant, de geestelijk leraren die autoriteit zijn op dit gebied geven aan dat de beoefenaar bepaalde technieken kan toepassen die het chanten verbeteren, en de resultaten versnellen.

Hoe meer iemand chant, des te gemakkelijker zal hij in staat zijn om onderstaande principes te volgen, want door het chanten ontwikkelt spirituele kracht en ontwikkelt een hogere smaak. Wanneer iemand spiritueel genot begint te ervaren van het chanten wordt het opgeven van slechte gewoontes die spirituele vooruitgang belemmeren een stuk gemakkelijker.

1
Door het chanten van Hare Krishna wil iemand de vier principes van het spiritueel leven automatisch volgen:

  • Geen vlees, vis of eieren eten
  • Geen bedwelmende middelen gebruiken
  • Niet gokken en speculeren
  • Geen ongeoorloofde seks buiten het huwelijk, of niet bedoeld voor het verwekken van kinderen

Deze activiteiten maken het bijzonder moeilijk voor iemand om vooruitgang te maken doordat ze gehechtheid aan materiële zaken bevorderen. Ze worden daarom afgeraden voor iemand die Hare Krishna chant. Maar doordat het chanten zo krachtig is kan iemand ermee beginnen zelfs al volgt hij geen enkele van deze restricties, en het chanten zal hem helpen ervan los te komen.

2
Men wordt aangeraden regelmatig vedische literatuur lezen, in het bijzonder de Bhagavad-gita en het Srimad-Bhagavatam. Doordat iemand hoort over Gods buitengewone activiteiten en transcendentale spel en vermaak, wordt de vervuiling in het hart gezuiverd. Door geregeld te horen over Krishna en de spirituele wereld, waar zich eeuwig het spel en vermaak van Krishna en zijn toegewijden afspelen, ontstaat een volledig begrip van de aard van de ziel, werkelijke spirituele activiteiten, en de complete methode voor het loskomen van de materiële wereld.

3
Om verder immuun te worden voor materiële invloeden moet men alleen voedsel eten dat aan de Allerhoogste Heer geofferd is. Er volgt een karmische reactie wanneer men het leven neemt van een ander wezen (ook van planten), maar Krishna zegt in Bhagavad-gita dat er geen reactie is wanneer men Hem vegetarisch eten offert. Het beste is dan natuurlijk om het eten zelf en vers te bereiden.

4
Het opgeven van de resultaten van arbeid aan de Allerhoogste Heer. Als iemand werkt voor zijn eigen plezier en bevrediging, dan moet hij daarvan ook de karmische resultaten accepteren. Wijdt men zijn werk daarentegen aan God, en werkt hij voor Zijn plezier, dan volgt geen karmische reactie. Werk uitgevoerd als dienst aan de Heer bevrijdt iemand niet alleen van zijn Karma, maar ontwikkelt ook de van nature aanwezige liefde voor de Heer. U kunt dit onderwerp dieper bestuderen in de hoofdstukken van de Bhagavad-gita die gaan over karma yoga, zoals bijvoorbeeld hoofdstuk 3 en 4.

5
Als iemand serieus wordt in het chanten van Hare Krishna wordt bij aangeraden om zoveel mogelijk om te gaan met gelijkgestemde mensen. Dit geeft iemand spirituele kracht. Srila Prabhupada heeft hiervoor de Internationale Gemeenschap voor het Krishna Bewustzijn opgericht. Personen die zich oprecht van God en hun eeuwige relatie bewust willen worden, halen veel profijt uit omgang met anderen die ook het pad naar de spirituele wereld bewandelen.

Uiteindelijk willen serieuze beoefenaars inwijding ontvangen van een bonafide geestelijk leraar. Dit wordt in vedische literatuur aangeraden, want het is bijzonder behulpzaam in het chanten van Hare Krishna, en het helpt in het ontwaken van het oorspronkelijke spirituele bewustzijn. In ISKCON zijn gekwalificeerde geestelijk leraren die oprechte personen graag assisteren om godsbewust te worden.

Srila Prabhupada heeft aangegeven dat personen die initiatie willen ontvangen de principes moeten volgen, en dagelijks een minimum van zestien ronden chanten. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna’s verschijning die het chanten van de heilige namen gepopulariseerd heeft, introduceerde het systeem waarbij dagelijks een vast aantal ronden gechant wordt. Het zorgvuldig beoefenen van deze methode zorgt ervoor dat de discipel Krishna altijd kan herinneren.

Dat is in essentie waar Krishna bewustzijn om gaat, dat men zich Krishna altijd kan herinneren, en Hem nooit vergeet. En chanten is de meest eenvoudige manier om deze constante toestand van Godsbewustzijn te handhaven, want het mystieke vermogen dat in de vibratie van de mantra besloten ligt, houdt de chanter altijd in contact met God, en met de eigen spirituele natuur. Al Gods ontelbare spirituele vermogens liggen besloten in Zijn heilige namen, ook Zijn transcendentale extase. Daarom is het plezier dat je ervaart als je begint met chanten vele, vele malen groter dan welke vorm van materieel plezier die je ooit ervaren hebt dan ook. En hoe meer je Hare Krishna chant, hoe gelukkiger je je zult voelen.