YOGA IS NIET ALLEEN VOOR HET LICHAAM

Yoga voor het lichaam
Fysieke yoga is de meest wijdverspreide vorm van yoga en staat bij veel mensen bekend onder de naam hatha-yoga. Hatha-yoga is een natuurlijke manier om gezond te blijven en stress te verminderen. Deze fysieke beoefening van yoga strekt de spieren en leidt tot een betrekkelijk gevoel van welbehagen.

Adembeheersing (pranayama) is ook een onderdeel van lichamelijke yoga. Wie dit beoefent kan zijn geest leren kalmeren en sterke wilskracht ontwikkelen. De techniek van adembeheersing dient onder deskundige begeleiding aangeleerd te worden.

Hoewel sommige yogaleraren lichaamsbeweging als het voornaamste doel van yoga zien, beschouwen anderen het als een aangename bijkomstigheid.

Yoga voor de geest
Deze vorm van yoga wordt tegenwoordig ook steeds meer beoefend in het Westen. Traditioneel staat deze vorm van yoga bekend als raja-yoga of astanga-yoga. Mentale yoga maakt gebruik van technieken uit de lichamelijke yoga, maar heeft als hoofddoel om de geest te beheersen en in een staat van spiritueel bewustzijn te brengen door middel van meditatie. Yoga voor de geest kent acht traditionele stadia:

* Beheersen van het lichaam (yama);
* Beheersen van de geest (niyama);
* Lichaamshoudingen (asana);
* Beheersen van de adem (pranayama);
* Terugtrekken van de zintuigen (pratyahara);
* Concentratie (dharana);
* Meditatie (dhyana);
* Vervuld zijn van de Absolute (samadhi).

Het is mogelijk om lichamelijke gezondheid en geestelijke balans te bereiken door de beoefening van fysieke en mentale yoga. Het uiteindelijke doel van yoga, verbinding met de Godspersoon, is echter moeilijk te bereiken door fysieke of mentale processen. Volgens de yoga-geschriften van de grote yogi Patanjali kan dit doel effectief bereikt worden met de derde, spirituele yoga-methode, die gemakkelijk in de huidige samenleving kan worden beoefend.

Yoga voor de ziel
De spirituele vorm van yoga leert ons hoe we eeuwig leven en eeuwig geluk kunnen bereiken. Spirituele yoga wordt bhakti-yoga genoemd. ‘Bhakti’ betekent ‘toewijding’, en bhakti-yoga is dus de kunst van het onszelf verbinden met het Goddelijke door toewijding. Dit leidt tot prema, zuivere liefde. Deze vorm van yoga is een prachtig avontuur waarin we onze spirituele spieren kunnen strekken en oneindig welbehagen kunnen ondervinden.

Er zijn vele verschillende soorten en niveaus van liefde. Sommige soorten duren een paar dagen, andere gaan een leven lang mee, en weer andere zijn voor altijd. Eeuwigdurende liefde is spirituele liefde, en dit wordt als de zuiverste soort gezien. Deze spirituele liefde, oftewel bhakti, wordt ten volle ervaren in de relatie tussen de individuele ziel en de Allerhoogste Ziel (Krishna).

Bhakti-yoga, de simpele en natuurlijke manier om van Krishna te houden, stelt ons ook in staat om alle andere levende wezens lief te hebben. Dit wordt ook wel vergeleken met water geven aan de wortels van een boom: vanuit de wortels wordt het water over de hele boom verdeeld.

In het boek Bhagavad-gita beschijft Krishna deze aloude kunst van liefdevolle spirituele yoga. Deze kennis werd vervolgens van leraar op leraar doorgegeven tot Srila Prabhupada (de Stichter van ISKCON) haar in de tweede helft van de twintigste eeuw naar het Westen bracht.