ONZE BOEKEN

Srila Prabhupada, onze sticher en acarya (spiritueel leider) heeft veel Vedische geschriften vertaald vanuit het Sanskriet naar het Engels. De volgende boeken zijn in het Nederlands verkrijgbaar:

Bhagavad-gita zoals ze is
De Bhagavad-gita is de veelgelezen tekst over de wetenschap van God en ze werd door grote denkers van de hele wereld altijd beschouwd als een zeer belangrijk filosofisch en literair werk. Deze vijfduizend jaar oude tekst bevat alles wat ook in andere heilige geschriften te vinden is, maar daarnaast zal de lezer er ook dingen in aantreffen die nergens anders te vinden zijn. Dat is de speciale positie die de Bhagavad-gita inneemt. In de Bhagavad-gita zoals ze is wordt de boodschap van deze tijdloze klassieker weergegeven in al haar volledigheid en zuiverheid.

Klik hier voor de Online Versie

Srimad Bhagavatam
Het Srimad Bhagavatam is de meest complete en gezaghebbende uiteenzetting van de vedische kennis en omdat het alles omvat wat de tijdloze Indiase wijsheid te bieden heeft, is het een literaire en filosofische klassieker bij uitstek en wordt daarom ook de “rijpe vrucht aan de boom van de vedische literatuur” genoemd. Het Srimad Bhagavatam voorziet in de dringende behoefte die er bestaat aan een juiste visie op hoe de mensheid verenigd kan worden tot een mondiale familie met een gemeenschappelijk doel.

Krsna Boek
Het Krsna boek (twee delen) is een samenvattende studie van het tiende canto van het Srimad Bhagavatam. Het geeft ons een gedetailleerde beschrijving van het leven en de activiteiten van Sri Krishna, de allerhoogste Persoonlijkheid Gods, en voert ons mee naar het hart van de oudste en meest spirituele cultuur van de mensheid.

De nektarzee van zuivere liefde
De nektarzee van zuivere liefde is een samenvattende studie van een van India’s grootste klassiekers: de Bhakti-rasamrita-sindhu. Dit werk omvat de volledige wetenschap van bhakti-yoga, de methode van het ontwikkelen van toewijding aan God, Krishna, en laat de lezer kennis maken met een schat aan spirituele gedachten en emoties die gepaard gaan met werkelijke zelfrealisatie.

De wetenschap van zelfrealisatie
De wetenschap van zelfrealisatie behandelt de tijdloze vedische kennis, zoals die duizenden jaren lang door grote wijzen is overgedragen. In alle interviews, lezingen, essays en brieven die in dit bijzondere boek gebundeld zijn, toont Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada met verbazingwekkende helderheid en kracht aan hoe belangrijk De wetenschap van zelfrealisatie is voor onszelf en voor de wereld van vandaag.

Klik hier voor de Online Versie

Het pad naar perfectie
Dit boek gaat over yoga, maar niet over yoga zoals de meeste mensen het kennen. Het pad naar perfectie geeft een heldere uitleg over de methode van bhakti, een eenvoudige maar volledige vorm van yoga, die speciaal geschikt is voor deze tijd waarin we verteld worden niet meer te zijn dan een bundeltje atomen, en waarin onze gevoelens worden teruggebracht tot louter chemische reacties. Iets diep in ons hart weigert hier echter aan toe te geven en zoekt verder naar een kans om antwoord te krijgen op de tijdloze vragen: Wie ben ik? Wat ben ik? In dit boek laat A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de grootmeester op het gebied van vedische filosofie en cultuur, ons zien hoe iedereen die genoeg heeft van de complexiteit en chaos van het hedendaagse leven nu een begin kan maken met een yoga-systeem dat de geest zuivert, het bewustzijn verheft en ons laat zien wie we werkelijk zijn.

Tijdeloze eenvoud
Dit boek is de weergave van een interview waarin Srila Prabhupada op een heldere, eenvoudige manier antwoord geeft op een reeks vragen over de moderne samenleving en haar idealen, en waarin hij zelfrealisatie definieert als werkelijke vooruitgang.

Klik hier voor de Online Versie

Hare Krishna – een manier van leven
Hare Krishna – een manier van leven is een kennismaking met de oorsprong van het Krishna-bewustzijn, de toegewijden van Krishna, hun levenswijze en hun filosofie. “In de 21e eeuw is kennis van en toenadering tussen de verschillende culturen en religies op aarde een uitdaging die gelovigen en wetenschappers niet koud mag laten. Op dit terrein levert de Hare Krishna-beweging een belangrijke bijdrage” – Prof. dr. W. Callewaert, docent Aziatische studies, universiteit Leuven.

Vedische Kookkunst
Vedische Kookkunst opent de deur naar de keuken van het oude India, waar vegetarisch koken al duizenden jaren traditie is. Dit boek biedt u verbazingwekkende en heerlijke gerechten, die iedereen ervan zullen overtuigen dat eten zonder vlees niet alleen volkomen bevredigend kan zijn, maar bovendien gevarieerder, vollediger, kleurrijker, gezonder en smakelijker.

Een hogere smaak
Gebaseerd op het onderricht van Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Een handleiding voor het bereiden van verfijnde vegetarische recepten. Een hogere smaak is een praktische handleiding voor mensen die bedreven willen raken in het bereiden van fantastische vegetarische maaltijden. Dit boek maakt u niet alleen vertrouwd met de ethische en spirituele beweegredenen achter een vegetarisch dieet, maar ook met de positieve invloed die zo´n volledig natuurlijke voedingswijze heeft op uw gezondheid en de wereldeconomische situatie. Het belicht daarnaast nog een ander – uniek – aspect van het vegetarisme, namelijk hoe een alledaagse bezigheid als koken een onderdeel kan worden van de hoogste vorm van yoga.

Gopal, de Onoverwinnelijke
Gopal de koeherdersjongen blijkt een waardige partij te zijn voor de kwaadaardige wezens die de rust in Zijn vredige dorp in het bos komen verstoren. De prachtige illustraties in dit boek zijn afgeleid van de beroemde Kangra-miniatuurschilderingen.

Heengaan en terugkomen
Het leven begint niet bij de geboorte en eindigt evenmin bij de dood. Maar wat gebeurt er precies met het “ik” wanneer het dit huidige lichaam verlaat? Heengaan en terugkomen geeft antwoord op diepzinnige en mysterieuze vragen als deze. Aan de hand van de meest authentieke bronnen van kennis over het leven na de dood die er op de wereld bestaan, biedt Heengaan en terugkomen de lezer de duidelijkste en meest diepgaande verklaring van reïncarnatie die ooit in boekvorm is verschenen.
(Wordt niet langer gedrukt)

Aan een zijden draad
De wet van karma stelt dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze daden en daarom is juist het moment van de dood cruciaal, omdat op dat moment ons verdere lot bepaald wordt. Aan een zijden draad is een verslag van een bijna-doodervaring en verhaalt de gebeurtenissen rond de dood van Ajamila, die beschreven worden in het Srimad Bhagavatam.
(Wordt niet langer gedrukt)

Volmaakte vragen, volmaakte antwoorden
Op zoek naar de waarheid, reist een jonge man naar India, naar een afgelegen eiland tussen de rivieren de Ganges en de Jalangi in het heilige land van Mayapur. In een kleine bamboehut ontmoet hij daar India’s grootste leraar en heilige – een leraar die hem antwoorden kan geven op vragen die hem altijd al hebben beziggehouden. Volmaakte vragen, volmaakte antwoorden bestaat uit deze dialogen tussen Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada en Bob Cohen, een vredekorpswerker in India.
(Wordt niet langer gedrukt)

Leven komt voort uit leven
Een collectie gesprekken tussen A.C. Bhaktivedanta Swami en Dr. Singh (Doctoraal in organische chemie), over wetenschappelijke onderwerpen zoals de evolutietheorie, de atoomtheorie en andere moderne theorieën, en waarin feiten en speculaties van elkaar onderscheiden worden.
(Wordt niet langer gedrukt)