DE SPIRITUELE WERELD


De Veda’s vertellen ons dat naast de gelimiteerde materiele wereld er een oneindige spirituele wereld is, de woonplaats van Krishna en zijn expansies, die tevens onze eigenlijke thuis is. Daar is iedereen eeuwig en geabsorbeerd in een altijd toenemende staat van geluk.

Transcendentie is niet statisch maar vol van dynamiek, varieteit en vol van spirituele activiteiten. De geest is van nature bewust, en een aspect van de spirituele wereld is dat planten, dieren, mensen, heuvels, rivieren, huizen allemaal God bewuste personen zijn.

Het belangrijkste aspect van de spirituele wereld is dat daar iedereen diep vanuit de grond van zijn hart van God, (Krishna en zijn expansies), houdt. Wanneer we ons hart zuiveren, en onze liefde voor God herontwaken worden we gekwalificeerd om de spirituele wereld binnen te gaan, en kunnen we onze eeuwige dienst aan de Heer weer oppakken. Als we spirituele wereld bereiken hoeven wij als ziel nooit meer terug te keren naar deze materiele wereld.

“Wat vedantisten beschrijven als ongemanifesteerd en onvernietigbaar, wat bekendstaat als de allerhoogste bestemming, de plaats waarvan men, na haar bereikt te hebben, nooit meer terugkeert, dat is Mijn allerhooste woning.” –Sri Krishna, Bhagavad-gita 8.21