KARMA

‘Karma’ betekent ‘activiteiten’. De wet van karma is de natuurlijke wet van actie in reactie, die in de natuurkunde tot uitdrukking komt in de derde wet van Newton: voor iedere actie is er een gelijkwaardige en tegenovergestelde reactie.

In wezen zijn alle zielen goed. Het is dus niet zo dat iemand die een slechte reactie krijgt, in wezen ook slecht zijn. Een ander belangrijk punt is dat karma tijdelijk is. Dus ook al kunnen we nu we ons nu in bepaalde omstandigheden bevinden, die omstandigheden kunnen en zullen in de toekomst veranderen.

Karma is tijdelijk en we hebben ook zelf het vermogen ons karma te veranderen of zelfs te vernietigen.

Dat is ook het doel van de vaishnava’s: om zowel van ons goede als slechte karma af te komen, want beide verstrikken ons in een herhaaldelijke cyclus van acties en reacties. Zolang we ons in deze cyclus bevinden zullen we zowel geluk als lijden ervaren. Het doel van de vaishnava-traditie is dus om deze cyclus te verbreken en werkelijk, diepgaand geluk en vrijheid te bereiken.

Het begrip karma is nauw verbonden met reïncarnatie.