REINCARATIE

Reïncarnatie is de reis die de ziel leven na leven aflegt van het ene lichaam naar het andere. Letterlijk betekent het “opnieuw een lichaam krijgen”. In de vedische literatuur wordt reïncarnatie uitvoerig beschreven, met name in de Bhagavad-gita:

Zoals men nieuwe kleren aantrekt en de oude opgeeft, zo aanvaardt de ziel nieuwe materiële lichamen en geeft ze de oude en nutteloze op.— Bhagavad-gita 2.22

Verhuizen van het ene lichaam naar het andere verschilt niet veel van veranderen van een baby in een kind, van een kind in een volwassene, en ten slotte in een oude van dagen. Zoals we deze veranderingen in ons huidige lichaam vanzelf ondergaan, zo veranderen we ook vanzelf van lichaam als we heengaan.

Wanneer we vrede hebben met dit proces en beseffen dat we een spiritueel wezen zijn dat in “de stad van het lichaam” woont, laten we ons niet in verwarring brengen door de veranderingen die ons lichaam ondergaat en kunnen we werkelijke vrede ervaren.

Aangezien de ziel eeuwig is, kan deze cyclus van reïncarnatie ook eeuwig doorgaan. Volgens de Vaishnava traditie moet deze cirkel echter doorbroken worden. Het is niet de bedoeling om verstrikt te raken in de cyclus van geboorte, dood, en wedergeboorte. Als Vaishnava’s het dus over bevrijding hebben, hebben ze het over bevrijding uit deze eeuwigdurende cyclus.

Het proces van Krishna-bewustzijn is erop gericht om bevrijd te worden van de moeilijkheden die dit leven met zich meebrengt, en om een eeuwig spiritueel bestaan te verkrijgen.

Het geloof in reïncarnatie komt in veel van de spirituele tradities van de wereld voor, met name in oosterse stromingen zoals het boeddhisme, hindoeïsme en taoïsme.

Zoals we in ons huidige leven duizenden dromen dromen, is dit leven er slechts een van vele duizenden waarin we terecht zijn gekomen uit het andere, werkelijker leven (…) en keren dan na de dood terug. Ons huidige leven is slechts één van de dromen van dat werkelijker leven, en zo gaat het eindeloos door, tot het allerlaatste, het zeer werkelijke leven – het leven van God. (Graaf Leo Tolstoi)

Om het proces van reïncarnatie volledig te kunnen begrijpen moet men ook iets van karma afweten.