UITGANGSPUNTEN

De filosofie van het Krishna Bewustzijn berust op de volgende grondgedachten.

 • Er bestaat een absolute werkelijkheid .
 • Echt succes in het leven is pas mogelijk wanneer we de werkelijkheid, en onze plaats daarin begrijpen.
 • De wetenschap geeft ons een beperkte kijk op de werkelijkheid; een overvloed aan bewijs geeft aan dat een deel van de werkelijkheid zich buiten het bereik van onze zintuigen en wetenschappelijke meetinstrumenten bevindt.
 • De (heilige) geschriften van deze wereld beogen het spirituele aspect van de werkelijkheid openbaar te maken, inclusief God, de bron van alles.
 • God kan zich aan ons openbaren en de werkelijkheid uitleggen.
 • God openbaart zich voornamelijk door middel van de geschriften. De geschriften die bekend staan als de veda’s bevatten een immense hoeveelheid kennis over God en de werkelijkheid.
 • Onder hen geven de Bhagavad-gita en Srimad-Bhagavatam het meest gedetailleerde beeld van God en de werkelijkheid.
 • Onder religie moet worden verstaan, niet geloof, maar onze wezenlijke natuur en eeuwige relatie met God.
 • Het ontdekken van deze relatie is het doel van het leven. Dit is mogelijk door het volgen van, door de tijd bewezen, wetenschappelijke spirituele principes, onder leiding van de Veda’s en zelfgerealiseerde personen.
 • Er bestaat een absolute werkelijkheid.
 • Om een nuttige discussie te kunnen voeren moeten we dingen accepteren die niet bewezen kunnen worden. Zowel de wetenschap als religie zijn gebaseerd op niet bewezen aannames, sommige aanvaardbaar door beide partijen, en sommige niet.

Veronderstelling 1 wordt meestal door beide partijen aanvaard. Het komt er op neer, om het simpel te zeggen, dat de werkelijkheid is zoals ze is.

De werkelijkheid is een objectief feit, onafhankelijk van onze subjectieve waarneming. De uitdrukking “Iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid” is niet correct. Er is maar een werkelijkheid, en de wetenschappelijke methode is een manier om deze werkelijkheid te begrijpen.

Echt succes in het leven is pas mogelijk wanneer we de werkelijkheid, en onze plaats daarin begrijpen.

Omdat we deel zijn van de objectieve werkelijkheid die alles omvat, is het natuurlijk om ons af te vragen hoe we daar inpassen. Onze natuur drijft ons om geluk en succes na te streven, maar hoe kunnen we deze dingen verkrijgen als we de werkelijkheid niet begrijpen? Als we het totaalbeeld niet kunnen zien, dan kunnen we tot last zijn van onszelf en anderen. Het feit alleen al dat geluk zo moeilijk te bereiken is, heeft de mensheid al vele decennia geïnspireerd in zijn zoektocht naar het doel van het leven

De wetenschap geeft ons een beperkte kijk op de werkelijkheid; een overvloed aan bewijs geeft aan dat een deel van de werkelijkheid zich buiten het bereik van onze zintuigen en wetenschappelijke meetinstrumenten bevindt.
Over het algemeen genomen probeert de wetenschappelijke zoektocht zoals we die kennen de werkelijkheid te verklaren in termen van fundamentele elementen en krachten, en de wetten waarop ze zijn gebaseerd. Volgens de wetenschap bestaat de werkelijkheid simpelweg uit materie en energie. Desondanks dit geloof, is de wetenschap nog niet in staat geweest om op een overtuigende manier het belangrijkste aspect van de werkelijkheid te verklaren, namelijk het bewustzijn of de subjectieve bewustzijnservaring.

De wetenschap stelt dat de hersenen het bewustzijn creëren, maar de hersenen zijn niet meer dan een complexe machine die op elk moment complexe berekeningen uitvoert. Zelf als een computer wordt geprogrammeerd om menselijk gedrag te simuleren is dat niet genoeg reden om aan te nemen dat het ooit een bewustzijn zal hebben.

Behalve het bewustzijn is de paranormale wereld ook een deel van de werkelijkheid die de wetenschap niet heeft kunnen verklaren. Geloofwaardige experimenten door wetenschappers op universiteiten zoals Princeton hebben aangetoond dat mensen in staat zijn met hun geest dingen te doen die tegen de wetten van de natuur ingaan. (Bijvoorbeeld, mensen zijn in staat geweest met hun gedachten het resultaat te beïnvloeden van een computer die willekeurige getallen genereerde).

En vele mensen zijn uit hun lichaam getreden, hebben geesten gezien, hebben de toekomst voorspeld en hebben andere dingen ervaren die niet verklaard kunnen worden door de wetenschap – en daarom niet aanvaard worden.

De wereld lijkt uit meer dan alleen uit sub atomaire deeltjes te bestaan. Om het complete plaatje te krijgen moeten we opzoek gaan naar een andere bron van kennis.

De (heilige) geschriften van deze wereld beogen het spirituele aspect van de werkelijkheid openbaar te maken, inclusief God, de bron van alles. We kunnen niet verwachten van onze wetenschappelijk instrumenten dat ze meer kunnen meten dan de materie. We hebben kennis nodig die van de andere kant komt. Miljarden mensen accepteren de geopenbaarde geschriften als deze kennis. God, die van de andere kant is, verteld ons wie we zijn, waarom we hier zijn, wat deze wereld inhoud, hoe we moeten leven, hoe we met Hem moeten omgaan, en nog vele andere dingen.

Op onze eigen kracht komen we niet ver met het begrijpen van de werkelijkheid. Buiten de wetenschappelijke methode kunnen we een innerlijke mystieke zoektocht nastreven door middel van yoga en meditatie, en dat brengt ons dichter bij de waarheid. Maar zelfs deze weg heeft zijn limiet. Omdat de waarheid veel omvattender is dan wij, hoe kunnen we ooit Hem, en alles wat hij heeft gecreëerd ooit begrijpen, behalve als Hij deze kennis aan ons openbaart.

God kan zich aan ons openbaren en de werkelijkheid uitleggen.

Sommige mensen beredeneren dat, omdat God zo omvangrijk is, we Hem nooit kunnen begrijpen. Maar hier is een andere manier om er tegen aan te kijken. Omdat Hij zo omvangrijk is weet hij op welke manier Hij Zichzelf kenbaar kan maken aan ons. We zullen hem natuurlijk nooit volledig kunnen begrijpen, maar Hij heeft een omvangrijke hoeveelheid informatie geopenbaard over Zichzelf. Het is aan ons om hier gebruik van te maken.

God openbaart zich voornamelijk door middel van de geschriften. De geschriften die bekend staan als de veda’s bevatten een immense hoeveelheid kennis over God en de werkelijkheid.
De Veda’s zijn boeken van wijsheid die de Indiase maatschappij voor millennia aan jaren hebben bestuurd. Hoewel ze bijna alle onderwerpen van kennis beschrijven zijn de theologische en filosofische delen van de Veda’s zeer diepgaand en veelomvattend.

Onder hen geven de Bhagavad-gita en Srimad-Bhagavatam het meest gedetailleerde beeld van God en de werkelijkheid.
Een samenvattende studie van de omvangrijke vedische geschriften kan heel uitdagend zijn. Deze boeken zijn bedoeld voor het besturen van de menselijke maatschappij, en omvatten vele aspecten van kennis. Hoewel veel informatie vandaag de dag niet meer relevant is, (zoals gedetailleerde beschrijvingen van allerlei offeranden), zijn de theologische delen nog even belangrijk als altijd.

De Bhagavad-gita is de meest bondige handleiding over de Vedische filosofie. Het stelt niet alleen vast dat God een transcendentaal persoon is, maar het onthuld ook Zijn identiteit. In onze zoektocht naar kennis over niet materiele zaken zullen we geen beter uitgangspunt vinden dan met de Bhagavad-gita.

Waar de Bhagavad-gita ophoudt, begint het Srimad-Bhagavatam (ook wel Bhagavata Purana genoemd). De schrijver, die de Veda’s heeft georganiseerd, wordt in het begin van het boek vergezeld door zijn spiritueel leraar met als doel de nadruk te leggen op de wetenschap van God. Er wordt gezegd dat de schrijver spirituele perfectie bereikte tijdens het schrijven van dit meesterwerk.

Het Srimad-Bhagavatam verwerpt de tijdelijke doelen die worden afgeschilderd in andere Vedische boeken. Het geeft ons voorgoed de boodschap dat succes in het leven afhangt van onze directe relatie met God in liefde en toewijding.

Onder religie moet worden verstaan, niet een geloof, maar onze wezenlijke natuur en eeuwige relatie met God.

Net als er een werkelijkheid is, moeten we begrijpen dat er ook een religie is. Religie is niet simpelweg geloven dat iets waar is, maar het is onze persoonlijke relatie met God. Het menselijk leven moet gebruikt worden om deze religie te herontdekken, wat ieders wezenlijke erfdeel is.

Het ontdekken van deze relatie is het doel van het leven. Dit is mogelijk door het volgen van, door de tijd bewezen, wetenschappelijke spirituele principes, onder leiding van de veda’s en zelfgerealiseerde personen.

Het spirituele rijk is niet alleen droge theorie. De Veda’s beschrijven verschillende processen waarmee we in aanraking kunnen komen met aspecten van de spirituele natuur. De hoogste spirituele vorm is de persoonlijke vorm van God, een objectieve werkelijkheid die iedereen direct kan ervaren, mits we het proces om dit voor elkaar te krijgen, zorgvuldig volgen.

Dit proces is Bhakti yoga en dit moet worden uitgevoerd onder de zorgvuldige begeleiding van een meester in de wetenschap van Bhakti. Een oprechte student ontvangt de zegen van de spiritueel leraar (guru) en van God zelf, en ontwikkeld een steeds diepere realisatie van de werkelijkheid. Na het bereiken van de diepere stadia van liefde ontwikkelt de student uiteindelijk pure liefde voor God, en verkrijgt hij de directe omgang met God.