WIE IS KRISHNA?

Krishna is God, de allerhoogste Persoonlijkheids God. “Krishna” is een Sanskriet woord en betekent “de meest aantrekkelijke persoon.” Het is een van de namen die de Vaishnava, aanbidders van Visnu, gebruiken om God aan te spreken. Krishna wordt beschouwd als de allerhoogste persoon, de absolute waarheid.

Krishna is de allerhoogste bestuurder. Hij heeft een eeuwige, gelukzalig, spiritueel lichaam. Hij is de oorsprong van alles. Hij heeft géén andere oorsprong want Hij is de hoogste oorzaak van alle oorzaken. – Brahma-samhita 5.1

God Als Persoon

Sommige filosofen geloven dat God geen persoon is. Omdat onze lichamen vergankelijk, vol onwetendheid en ellendig zijn, concluderen zij dat God niet een dergelijk lichaam kan hebben, noch een dergelijk vorm. Ze hebben de juiste veronderstelling dat God niet beperkt is, zoals wij zijn, maar ze vatten onjuist samen dat hij vormloos moet zijn. Ze geven er de voorkeur aan om God te zien als een onzichtbare kracht, het totale universum of een andere vorm van alles doordringende waarheid.

Geen vorm?
Wanneer men uitsluit dat God een vorm heeft legt dat juist een beperking op een entiteit die zonder beperkingen hoort te zijn. Hoe kan de bron van alle vormen geen vorm hebben? Waarom zou een onpersoonlijke God aanleiding geven tot iets, iets dat orde en symmetrie en dergelijke eigenschappen heeft? Het ontkennen van de persoonlijke vorm van God geeft blijk afgunst om Hem. Als God onpersoonlijk zou zijn, dan zouden we groter dan Hem zijn, omdat wij als personen iets zouden hebben dat Hij niet heeft. Maar God is de oorsprong van alle wezens. Aangezien wij een vorm hebben, hoe zou het dan kunnen dat Hij er geen een heeft? Als God geen persoon is, hoe kunnen Zijn zonen dan personen zijn? De Bijbel bevestigt ook dat de mens is gemaakt naar het evenbeeld van God.

Eeuwig Jong
De vedische geschriften leren ons dat één van de verschijningen van God onpersoonlijk is, maar dat Hij in zijn uiteindelijke gedaante een persoonlijke vorm heeft die eeuwig is, en vol van kennis en gelukzaligheid. Hij is niet gewoon een persoon, Hij is de Allerhoogste Persoon. Ondanks dat Hij de oudste is van wezens, is Hij altijd jeugdig; Zijn transcendentale lichaam wordt nooit oud. Parashara Muni, een grote wijze uit het oude India, defineerde God als de enige die de zes volheden bezit: volmaakte weelde, kracht, roem, schoonheid, kennis en onthechting. Ieder van ons kan deze kwaliteiten voor een deel hebben maar God heeft ze volledig.

Krishna is God

Krishna’s Eigenschappen
Soms denkt men dat omdat God spiritueel is, Hij geen eigenschappen bezit. Maar hoewel Krishna geen materiële kenmerken heeft, is Hij vol van onbegrensde, transcendentale karaktertrekken en die eigenschappen maken Hem aantrekkelijk voor ons. Een van de namen om Krishna te beschrijven is “Bhagavan,” wat betekent “diegene die de zes volheden compleet bezit.” Alleen als iemand deze 6 volheden volledig bezit, kan men Hem als God aanzien. Deze volheden zijn: 1) Kracht, 2) Roem, 3) Rijkdom, 4) Kennis, 5) Schoonheid en 6) Onthechting.

Wat voor iemand is God?
Alles met betrekking tot God is volledig transcendentaal, of spiritueel. In tegenstelling tot gewone zielen, die een tijdelijk materieel lichaam hebben, verandert Krishna’s lichaam nooit – Hij is eeuwig jong. Omdat God volmaakt is, is er geen verschil tussen Hem en Zijn naam, vorm, daden, eigenschappen, en zo voort. In aanraking komen met om het even welke van deze brengt hetzelfde spirituele voordeel, namelijk zuivering van het bewustzijn. Krishna verscheen 5000 jaar geleden op deze planeet in India, Hij verbleef hier 125 jaar. Hoewel Zijn daden zoals van mensen waren, waren ze ook ongeëvenaard in volheid en macht.

Een Volledig Begrip van God
Velen hebben het moeilijk om te bevatten dat God een persoon is. Maar de Vedas beschrijven Zijn unieke persoonlijkheid als Zijn hoogste kenmerk. De volgende analogie beschrijft Gods drie verschillende karakteristieken – onpersoonlijk, plaatselijk en persoonlijk. Als we naar een berg kijken vanop een afstand kunnen we alleen zijn vorm en grootte onderscheiden. Dit wordt vergeleken met het begrip van God als Brahman, Zijn onpersoonlijke energie, die van Hem afstraalt zoals licht dat zich vanuit zijn bron verspreidt.

Als we dichter komen, kunnen we sommige eigenschappen beginnen herkennen; zoals bijvoorbeeld de kleur van het gebladerte van de bomen op de hellingen. Dit wordt vergeleken met het begrip van God als Paramatma, of de Superziel, die in ons hart huist.

Wanneer we dan de berg zelf beklimmen, kunnen we de plantengroei, de riviertjes en andere eigenschappen ontdekken. Dit wordt vergeleken met het begrip van God als Bhagavan, als persoon. Zo kan worden begrepen dat Bhagavan de bron is van Brahman en Paramatma en in zekere zin één met hen is, hoewel Hij altijd Zijn persoonlijke identiteit behoudt.

Krishna’s Energieën

Hoewel Krishna onzichtbaar is voor ons in onze voorlopige situatie, kunnen we Zijn aanwezigheid gewaarworden via Zijn energieën, die alomtegenwoordig zijn. Ook al zijn ze ontelbaar, toch kunnen ze opgedeeld worden in drie categorieën: 1) Innerlijk (eeuwig, spiritueel), 2) Uiterlijk (tijdelijk, materieel), 3) Marginaal (zielen die in wisselwerking staan met ofwel Zijn spirituele of materiële energie).

Wie Is Dat Meisje Bij Krishna?

Een compleet begrip van God houdt in, God en Zijn energieën, die gelijktijdig aanwezig zijn en eigenlijk gelijkwaardig aan Hem zijn. De som van al deze energieën is Radha, zijn enige metgezel. Net als de zon en zonneschijn, zijn Radha en Krishna één. Radha is de verwezenlijking van alle liefde voor Krishna en is daardoor bekend als de verwezenlijking van bhakti, ofwel liefdevolle dienst aan Krishna.

Liefde voor God is onze eigenlijke natuur die nu in een sluimerende staat verkeerd. Radha is als een baken, die ons oproept door haar zuivere voorbeeld, om onze sluimerende liefde voor God te doen her ontwaken. Ze geeft ons ook genade om dit doel te bereiken. Radha-Krishna zijn de vrouwelijke en mannelijke kant van God. Samen zijn zij de volledige openbaring van God bekend als het Heilige paar.

“Radharani is de zachtaardige vrouwelijke kant van God, en zij is het toonbeeld van perfectie van wereldse vrouwelijkheid. Daarom is de genade van Radharani vrij beschikbaar voor de serieuze toegewijden. Krishna zal meteen deze toegewijden in zijn midden opnemen wanneer Radharani deze toegewijden voorsteld.” Srila Prabhupada, Bhagavatam 2.3.23

 

Bronnen

Terwijl men nadenkt over al het voorgaande, kan men zich afvragen, “Waar halen jullie deze informatie vandaan?” Naast Krishna’s eigen woorden in de Bhagavad-gita, wordt God uitgebreid beschreven in de Vedas (heilige geschriften uit India). Ook Zijn expansies, incarnaties en vermaak kunt u er in detail beschreven vinden.

Meer weten? Je vind alles in de Bhagavad-gita Zoals Ze Is.