Harinama

LET OP: Onderstaande tekst is onder voorbehoud van maatregelen genomen door de overheid in het kader van Covid-19. Neemt u voor meer informatie contact op met de Harinam Sankirtan NL groep: harinamsankirtannl@gmail.com

Hare Krishna zingen op straat

Het publiekelijk zingen van de Hare Krishna-mantra wordt harinam sankirtan genoemd. In het westen is dit nieuw, maar In india werd dit al in de 15e eeuw geïntroduceerd door heer Caitanya Mahaprabhu, die beschouwd wordt als een avatara van Krishna, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

Heer Caitanya verkondigde wat wij noemen de yuga-dharma: de methode waarmee we in deze tijd ons diepste zelf en onze relatie met God kunnen ervaren. Het zingen of opzeggen van de mantra is dan ook de belangrijkste activiteit van de Hare Krishna-beweging. Eeuwenlang werden mantra’s voornamelijk zachtjes gereciteerd, maar sinds de komst van Heer Caitanya is dat veranderd en kun je over de hele wereld mensen de Hare Krishna-mantra horen zingen, op straat en ook in concertzalen, tempels en kerken. De maha-mantra – Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare – wordt beschouwd als de belangrijkste mantra voor dit tijdperk.

Het woord mantra betekent letterlijk ‘de geest vrijmaken’. Het reciteren van mantra’s helpt ons hart te zuiveren van negativiteit en laat onze sluimerende liefde voor God ontwaken. Het brengt vrede en rust in je eigen geest, maar ook in de wereld om je heen. Volgens onze geschriften heeft iedereen die de mantra hoort daar voordeel van, zelfs dieren, planten en bomen delen in de positieve effecten van het in het openbaar reciteren van deze mantra.

Harinama Sankirtan Nederland heeft een landelijk programma opgesteld om in alle hoofdsteden van de twaalf provincies het reciteren van de Hare Krishna-mantra, zowel binnen als buiten, te doen plaatsvinden.

Wij nodigen iedereen uit die begaan is met de wereld en zichzelf, en die graag letterlijk een positief geluid wil laten horen, om te participeren in deze fijne activiteit. De kalender vind je hieronder.

Er is sinds kort een nieuw landelijk initiatief ontstaan, genaamd Harinam Sankirtan Nederland. Het doel is om elke tweede zaterdag van de maand harinam sankirtan te houden in de hoofdstad van een provincie van Nederland,om zo een breder publiek bekend te maken met het chanten van de Hare Krishna maha-mantra. De aftrap in Groningen op 12 september j.l. was een succes, met in de ochtend een geslaagde Harinam in het stadscentrum, en in de middag een kirtan-concert (devotionele liederen) in een nabijgelegen kerkje van 800 jaar oud. De honger van de chanters werd gestild met heerlijke prasadam, gezegend vegetarisch voedsel. Het enthousiasme onder de aanwezigen was voelbaar en vele toegewijden kijken al reikhalzend uit naar het volgende harinam sankirtan evenement, wat plaatsvindt op zaterdag 10 oktober in Leeuwarden.

Meer informatie


LET OP: Vanwege Corona maatregelen kan de agenda wijzigen! 
Meer informatie over de aankomende harinam sankirtan-evenementen vind je op de lijst hiernaast. Je kunt je ook wenden tot Janakinatha dasa, harinamsankirtannl@gmail.com, of mailen naar info@harekrishna.nl. Kijk ook op onze Facebook pagina!