Literature study

EU_flag_LLP_NL-01

Sinds 2013 zijn Europese ISKCON toegewijden bezig geweest met het aanvragen van EU subsidies, om in heel Europa volwassenen educatie, culturele harmonie, economische samenwerking en grenzeloze communicatie te bevorderen.

ISKCON Nederland is nu lid van de twee samenwerkingsverbanden die hieruit voort kwamen: Pre-Slavic Culture in Europe – Literature Study, samen met toegewijden uit Ierland, Polen, Slovenië, en Hongarije. Dit project is onderdeel van het Lifelong Learning Programme in EU
verband.

Logo-2

Momenteel heeft de Nederlandse delegatie een eerste officiële bijeenkomst met alle vijf deelnemende landen bijgewoond in de Nowe Nwadwip temple in Wroclaw.

Bij deze bijeenkomst lag de nadruk op project planning en op de educatieve methodieken die Vedische literatuur gebruiken om culturele kennis en geletterdheid te propageren, zoals uitgewerkt in de richtlijnen voor het project.

Uw steun:

Ieder deelnemend land zal bij toerbeurt een eigen programma verzorgen.
Nederland heeft hiervoor nog geen datum vastgesteld. Echter, nu is de tijd om vrijwilligers te werven die belangstelling hebben voor onderstaande presentaties van Vedische literatuur, zowel in boekvorm als in moderne educatieve vormen:

Filosofie: kennisoverdracht, vergelijkende godsdiensten, mythen en legenden

Cultuur: talen, linguistiek, voedsel en koken, yoga en meditatie

Media: kunst en kunstenaars, muziek, lezingen in audio en video, grafisch ontwerp en web design.

Events: het verzorgen van de Nederlandse conferentie voor EU deelnemers en lokale deelnemers.

Interesse in dit project?

Email to info@harekrishna.nl, updates ook via de Amsterdam Tempel.