Contact en organisatie

Organisatie

De verschillende ISKCON-centra zijn financieel en juridisch onafhankelijke entiteiten. Spiritueel gezien vallen zij onder het gezag van de Governing Body Commission, en in Nederland daarnaast onder de Dutch National Council.

GBC

De Governing Body Commission is ingesteld door Srila Prabhupada als wereldwijde management van de beweging.

Lees meer

Dutch National Council

De Dutch National Council omvat vertegenwoordigers van de verschillende tempels en centra in Nederland en landelijke afdelingen.

Lees meer

Iskcon Communications

ISKCON Communications Nederland is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van de beweging in Nederland.

Tempels en centra

ISKCON in Nederland heeft meerdere centra verspreid over het land. Daarnaast vinden lokaal ook huisprogramma’s plaats.

Meer informatie…

Alle vragen over ISKCON in Nederland, of verzoeken om meer informatie, kunnen gericht worden aan info@harekrishna.nl.

Sarasvati dd – Manager ISKCON Communications Nederland