SRILA PRABHUPADA

Srila Prabhupada, of, beter gezegd, “Sri Srimad A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada” is de oprichter-acarya van de Hare Krishna Gemeenschap in het Westen. Acarya wordt meestal vertaald als grondlegger.

Hij werd in 1896 geboren in Kolkata (Calcutta), India. Zijn eigen geestelijk leraar, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura Prabhupada, ontmoette hij voor het eerst in Calcutta in 1922. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, een vooraanstaand godsdienstgeleerde en de oprichter van vierenzestig Gaudiya Matha’s (vedische instituten), waardeerde deze goed opgeleide jongeman en tijdens deze eerste ontmoeting verzocht hij Srila Prabhupada om de vedische kennis in de Engelse taal te verspreiden. Srila Prabhupada was overtuigd hem zijn leven te wijden aan het onderwijzen van vedische kennis, en werd zijn volgeling en elf jaar later, in Allahabad in 1933, werd hij officieel ingewijd als zijn leerling. Enkele weken voor Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur in 1936 overleed vroeg hij Srila Prabhupada tijdens hun laatste ontmoeting deed hij zijn verzoek nogmaals.

Zijn werk

In de jaren daarna schreef Srila Prabhupada een commentaar op de Bhagavad-gita en hielp hij de Gaudiya Matha. In 1950 begon hij met het uitgeven van het tweemaandelijkse Engelstalige tijdschrift “Back to Godhead.” Srila Prabhupada deed al het werk alleen: hij voerde de redactie, typte de manuscripten, controleerde de proefdrukken en verspreidde persoonlijk de afzonderlijke nummers. Uitgifte van het tijdschrift wordt tot vandaag de dag voortgezet door zijn leerlingen. In 1950 trok Srila Prabhupada zich terug uit het gezinsleven en betrad de vanaprastha-orde om zich meer te wijden aan studie en het schrijven van boeken. Hij reisde naar de heilige plaats Vrindavana en leefde daar zeer bescheiden in de historische Radha-Damodara tempel. Daar hield hij zich een aantal jaren bezig met diepgaande studie en met schrijven, en aanvaardde de onthechte levensorde (sannyasa). In de Radha-Damodara tempel begon Srila Prabhupada aan zijn meesterwerk: een meerdelige vertaling met commentaar van het 17.000 verzen tellende Srimad-Bhagavatam (Bhagavata Purana). Ook schreef hij daar “Easy Journey to Other Planets”.

Amerika

Na de publicatie van drie delen van het Srimad-Bhagavatam reisde Srila Prabhupada in 1965 met een vrachtschip naar de Verenigde Staten van Amerika om de opdracht van zijn spiritueel leraar te vervullen. Toen Srila Prabhupada in New York aankwam, had hij nauwelijks geld. Pas na een jaar van grote moeilijkheden, slaagde hij er in juli 1966 in de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewustzijn (ISKCON) op te richten. In de jaren die volgden vertaalde hij meer dan vijftig volumes van filosofische en religieuze Indiase klassieke werken en voorzag ze van gezaghebbend commentaar. Hij schreef ook verschillende samenvattende studies.

Wereldwijd

Tot zijn heengaan op 14 november 1977 leidde hij de beweging en zag haar uitgroeien tot een wereldwijd verbond van meer dan honderd asrama’s, scholen, tempels, instellingen en landbouwgemeenschappen. Hij introduceerde in het westen het vedische model van basis- en voortgezet onderwijs met de oprichting van de gurukula (school van de guru) in Dallas, Texas. Onder zijn leiding stichtten zijn leerlingen meer van dergelijke scholen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Srila Prabhupada nam ook het initiatief voor de bouw van verschillende grote internationale culturele centra in India. Het centrum in Sridhama Mayapur in West-Bengalen is de locatie waar de bouw van een geplande spirituele stad plaatsvindt, een ambitieus bouwproject dat gespreid over vele jaren wordt uitgevoerd.

Zijn boeken

In Vrindavana bevinden zich de prachtige Krishna-Balarama-tempel, het Internationaal Gastenhuis en een gurukula. Daarnaast is er een prachtig monument voor Srila Prabhupada en een museum. In Mumbai (Bombay) bevindt zich ook een belangrijk centrum voor cultuur en onderwijs. Verder bestaan er plannen voor nog een dozijn centra in sp-bookreviewbelangrijke plaatsen op het Indiase subcontinent. Maar de belangrijkste bijdrage van Srila Prabhupada zijn zijn boeken. Ze worden door de academische wereld hoog aangeschreven om hun gezag, diepgang en helderheid, en in veel hogere onderwijsinstellingen worden ze als studieboeken gebruikt. Zijn werken zijn in meer dan vijftig talen verschenen. Srila Prabhupada heeft de Bhaktivedanta Book Trust (BBT) opgericht om zijn werk uit te geven, en deze is uitgegroeid tot de grootste uitgever ter wereld op het gebied van Indiase filosofie en religie.

Ondanks zijn gevorderde leeftijd reisde Srila Prabhupada in slechts twaalf jaar tijd veertien maal de wereld rond, en hij bezocht alle zes de continenten. Ondanks dit zeer drukbezette schema ging Srila Prabhupada onverminderd door met schrijven en vertalen. Zijn werken vormen een ware bibliotheek van vedische filosofie, religie, literatuur en cultuur.