SRILA PRABHUPADA’S GEMEENSCHAP

Het eerste jaar na zijn aankomst in Boston, in September 1965, zwoegde Srila Prabhupada in zijn eentje om zijn godsbewuste beweging van de grond te krijgen. Hij belandde in New York, in de Lower East Side, leefde eenvoudig, gaf lezingen waar en wanneer hij de kans kreeg, en begon zo langzaam interesse voor zijn onderricht op te wekken. In Juli 1966 stichtte Srila Prabhupada daar, zoals hij het zelf noemde, een geestelijke gemeenschap waar de hele wereld in kan leven. Hij noemde haar de International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), die in de volksmond bekend kwam te staan als de Hare Krishna beweging. Ten tijde van de oprichting had Srila Prabhupada nog niet één discipel. Onverschrokken benoemde hij een aantal vrijwilligers uit de kleine groep die regelmatig zijn avondlezingen bijwoonde tot ISKCON’s eerste gevolmachtigden.

Het doel van ISKCON

Krishna-bewustzijn is niet een of ander sektarisch geloof. Het is een technische wetenschap van geestelijke waarden die volledig beschreven wordt in de vedische literatuur van het oude India. Ze is gebaseerd op de eeuwenoude filosofische leer en tradities van de Gaudiya-vaisnava Sampradaya (één van vier sampradaya’s, devotionele filosofische tradities met een opvolging van discipelen), die onder andere beschreven staan in heilige boeken zoals de Bhagavad-gita en de Srimad-bhavagatam. Het doel van de gemeenschap voor Krishna-bewustzijn is alle mensen ter wereld kennis te laten maken met deze universele principes van Godsrealisatie, zodat ze hun grootste voordeel kunnen doen met geestelijk inzicht, eenheid en vrede. De veda´s adviseren dat de meest effectieve methode voor zelfrealisatie in dit huidige tijdperk bestaat uit het horen over en het verheerlijken en herinneren van de al-goede Allerhoogste Heer, die vele namen heeft. Een van die namen is ‘Krishna’, die ‘Hij die al-aantrekkelijk is’ betekent. Een andere naam is ‘Rama’, die ‘Hij die de bron van alle vreugde is’ betekent, en ‘Hare’ duidt op de vrouwelijke energie, het liefhebbende vermogen van de Heer. Krishna is dezelfde God die bekend staat onder vele andere namen. In de Bijbel wordt Hij bijvoorbeeld Jehova genoemd (‘de Almachtige’), in de Koran Allah (‘de Grote’).

In de tijd waarin we nu leven wordt als meest effectieve methode voor Godsrealisatie geadviseerd de Heilige namen van God te chanten. De leden van ISKCON hebben dit ter harte genomen, en daarom zijn ze altijd bezig met het chanten van:

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare

De geluidstrillingen van deze heilige namen van de Allerhoogste Heer brengen ons direct in contact met Hem, en zo herstelt deze voortreffelijke manier om God aan te roepen geleidelijk onze oorspronkelijke persoonlijke relatie met Hem. Daarom heeft ISKCON als belangrijkste doel het aanmoedigen van alle leden van de menselijke samenleving om ten minste een deel van hun tijd en energie aan dit proces van gezamenlijk chanten te wijden. Hierdoor zal men zich na verloop van tijd realiseren dat alle levende wezens spirituele zielen zijn die eeuwig met de Allerhoogste Heer verbonden zijn in dienst en liefde.

Inmiddels is ISKCON uitgegroeid tot een wijdverspreide organisatie van tempels, boerderijen, restaurants en predik centra over de hele wereld. ISKCON bestaat volgens schattingen uit ruim 30.000 actieve ingewijden en 250.000 congregatieleden wereldwijd. Met zo’n 350 centra, 60 boerderijen, 50 scholen en 60 restaurants vindt u ons in bijna elke grote stad.

De zeven doelstellingen van ISKCON

Het doel van ISKCON is om mensen te introduceren met Krishna bewustzijn en al haar aspecten om hen gelukkiger te maken. Srila Prabhupada heeft 7 duidelijke doelstellingen geformuleerd voor ISKCON, namelijk :

1. Het stelselmatig overdragen van geestelijke kennis onder alle lagen van de bevolking en het onderrichten van alle mensen in de technieken van het geestelijk leven met als doel de aantasting van de levenswaarden tegen te gaan en tot werkelijke eenheid en vrede in de wereld te komen.
2. Het uitdragen van het Krishna-bewustzijn, zoals dat uiteengezet wordt in de Bhagavad-Gita en het Srimad Bhagavatam.
3. Het samenbrengen van de leden van de gemeenschap om hen dichter bij Krishna, het Opperwezen, te brengen, waardoor zowel bij de toegewijden als bij de rest van de mensheid het bewustzijn wordt ontwikkeld dat elke ziel een volkomen deeltje van God of van Krishna is.
4. Het voorgaan in en aanmoedigen tot Sankirtan, het gemeenschappelijk chanten van de heilige namen van God, zoals aanbevolen in het onderricht van Sri Caitanya Mahaprabhu.
5. Het vestigen van een heilige plaats, gewijd aan het transcendentale spel en vermaak van de Allerhoogste Godspersoon, Krishna, voor de leden en alle andere mensen.
6. Het samenbrengen van de leden teneinde een eenvoudiger en meer natuurlijke levenswijze te propageren.
7. Het uitgeven en verspreiden van tijdschriften, boeken en andere publicaties met als doel bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.