MEER OVER…

De toegewijden van Krishna bezingen niet alleen graag Zijn glories, maar ook die van Zijn grote toegewijden. Srila Prabhupada is daar een zeer recent voorbeeld van. Iedereen die zich er een beetje in verdiept heeft, is het er over eens: Srila Prabhupada was en is een heilige wereldleraar.

Er is een officiële bibliografie over Srila Prabhupada verschenen, geschreven door Satsvarupa dasa Goswami. Deze is ook in het Nederlands vertaald. Als u andere Europese talen machtig bent dan kunt u het ook lezen in het Duits, Engels, Italiaans en Frans.

Verder bestaat er een grote en nog steeds groeiende hoeveelheid boeken over Srila Prabhupada. De meeste hiervan zijn geschreven in het Engels. Als u graag een goed boek over Srila Prabhupada wilt lezen, dan is het de moeite waard om onze Krishna Shop eens te bezoeken. Bent u op zoek naar meerdere Engelse titels? Bezoek dan de website van BLS.

Onderstaand artikel is gebruikt als een van onze publicatiefolders over Srila Prabhupada, genaamd:

PRABHUPADA – Afgezant van de geestelijke wereld.

Hoewel een enkele kaars ontelbare andere kaarsen kan aansteken, elk met dezelfde intensiteit als de eerste, blijft er toch de oorspronkelijke kaars. Op dezelfde wijze blijft de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods de oorspronkelijke oorzaak van alle oorzaken, ook al expandeert Hij Zich eindeloos. In de Veda’s staat die allerhoogste oorspronkelijke oorzaak bekend als Krishna (de Al-aantrekkelijke), omdat Hij onbegrensde transcendentale eigenschappen heeft die alle levende wezens kunnen aantrekken.

500 jaar geleden verscheen diezelfde allerhoogste oorzaak, Sri Krishna, als Sri Caitanya Mahaprabhu en Hij verkondigde dat het chanten van Zijn heilige namen – Hare Krishna, Hare Rama – zich ver buiten India zou verspreiden, tot in elke stad en elk dorp van de wereld. Honderden jaren gingen voorbij, waarin de trouwe volgelingen van Heer Caitanya zich inzetten om Zijn missie te verspreiden. Toch bleef de vraag hoe en wanneer deze stoutmoedige voorspelling van de Heer in vervulling zou gaan onbeantwoord.

Maar dan, op de 13e augustus 1965, slechts enkele dagen voor zijn 69ste verjaardag, begeeft A.C. Bhaktivedanta Swami – filosoof, geleerde en heilige – zich op weg naar Amerika om te zien wat er gedaan kan worden. Na een overtocht afgebedeld te hebben van een plaatselijke rederij, maakt hij de oversteek als de enige passagier aan boord van de Jaladuta, een klein, verweerd vrachtschip. Zijn enige bezittingen: een koffer, een paraplu, een voorraadje gedroogd graan, zo’n 5 euro aan Indiaas geld en een paar kisten met boeken.

Toen de Jaladuta zevenendertig dagen later in de haven van Boston aankwam, was Bhaktivedanta Swami helemaal alleen. Hij was naar Amerika gekomen zonder dat hij er iemand kende, zonder ook maar enige vorm van steun en met slechts de schamele bezittingen die hij op het schip met zich mee genomen had. Hij had geen geld, geen vrienden en geen volgelingen. Het ontbrak hem aan jeugd en goede gezondheid en hij had niet eens een duidelijk omlijnd plan hoe zijn ver-reikende doel te verwezenlijken – hoe presenteer ik aan de hele westerse maatschappij de geestelijke kennis uit de Veda´s.

In een Bengaals gedicht dat hij vlak na zijn aankomst schreef, toont Bhaktivedanta Swami zijn vertrouwen in Sri Krishna en de instructie van zijn spiritueel leraar, die wilde dat hij de leer van het Krishna-bewustzijn in het Engels-sprekende deel van de wereld zou verspreiden:

“Mijn Heer Krishna… Hoe kan ik ze deze boodschap van het Krishna-bewustzijn aan het verstand brengen? Ik ben zeer onfortuinlijk, ongekwalificeerd en diep gevallen. Daarom vraag ik Uw zegen, zodat ik ze kan overtuigen, want zelf ben niet bij machte dat te doen….Ik ben er zeker van dat ze zich verheugd zullen voelen als deze transcendentale boodschap tot hun hart doordringt, en dat ze dan verlost zullen worden van alle ellende ….“

Hij schreef dit gedicht op 18 september 1965. 12 jaar later, op 14 november 1977, verliet Bhaktivedanta Swami deze wereld op 81-jarige leeftijd, in India. Wat gebeurde er in die 12 jaar? Wat heeft Bhaktivedanta Swami in die korte tijd bereikt, na een begin zonder basis of steun en op een leeftijd waarop de meeste mensen al op hun lauweren rusten? De lijst van prestaties is werkelijk verbazingwekkend. Kort samengevat, heeft Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami – of Srila Prabhupada, zoals zijn volgelingen hem vol genegenheid noemen – tussen 1965 en 1977 de leer van het Krishna-bewustzijn verspreid tot in elke belangrijke stad van de wereld en heeft hij een internationale gemeenschap opgericht met duizenden toegewijde leden. Hij richtte 108 tempels op op zes continenten en omcirkelde de wereld twaalf maal om de leden van zijn groeiende missie persoonlijk te begeleiden. En alsof dat nog niet genoeg was voor iemand op weg van zijn 70e naar zijn 82e levensjaar, vertaalde, schreef en publiceerde Srila Prabhupada tevens 51 boekdelen (vertaald in 28 verschillende talen), waarvan er tientallen miljoenen over de hele wereld verspreid werden. Hij heeft duizenden lezingen gegeven en brieven geschreven en deelgenomen aan duizenden gesprekken met zowel volgelingen en bewonderaars als critici.

Bovendien heeft hij het respect afgedwongen van honderden vooraanstaande sociale persoonlijkheden en geleerden, die oprechte waardering toonden voor zijn bijdragen op het gebied van religie, filosofie en cultuur.

Het verbazingwekkende verhaal van Srila Prabhupada, hoe hij zo’n fantastisch resultaat behaalde in zo’n korte tijd, valt ver buiten het beoogde doel van deze internet pagina. Gelukkig zijn er veel boeken over, voor en door hem geschreven. Daarin zult u praktisch alle informatie vinden. Prabhupada zei ook: “Wil je mij leren kennen, lees dan mijn boeken”.