RECENCIES

Verschillende mensen hebben over de jaren hun waardering uitgesproken voor het werk van Srila Prabhupada. Hieronder leest u uitspraken van een aantal vooraanstaande internationale geleerden en andere prominente personen.

‘Ik ben zeer onder de indruk van de wetenschappelijke en gezaghebbende editie van de Bhagavad-gita van A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Zowel voor de geleerde als voor de leek is het een zeer belangrijk werk. Daarnaast is het is zeer goed te gebruiken als naslagwerk en ook als studieboek. Ik raad mijn studenten deze editie direct aan. Het is een prachtig en geslaagd boek.’

– Dr. Samuel D. Atkins
Professor in het Sanskriet
Universiteit van Princeton

‘Van de hele Indiase literatuur is er in het westen geen enkele andere tekst vaker geciteerd dan de Bhagavad-gita, omdat geen enkele tekst er meer geliefd is. Het vertalen van zo’n werk vereist niet alleen kennis van het Sanskriet, maar ook een innerlijke genegenheid voor het thema. Daarnaast vereist het ook woordkunst, want het gedicht is een symfonie, waarin God in alles gezien wordt.

Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada heeft uiteraard een diepe genegenheid voor het thema, maar hij benadert het bovendien met een speciaal interpretatief inzicht, een krachtige en overtuigende weergave in de bhakti-traditie (…). De Swami is studenten zeer dienstbaar door het geliefde Indiase epos met een frisse betekenis te bezielen. Wat ons perspectief ook is, we moeten allemaal dankbaar zijn voor de arbeid die tot dit verhelderende werk heeft geleid.’

Dr. Geddes MacGregor
Eminent professor emeritus in de Filosofie
Universiteit van Zuid-Californië

‘De Bhagavad-gita roept de mens op tot een persoonlijke liefdesrelatie met God Krsna. Haar boodschap is een zeer belangrijke bron van inspiratie voor het godsdienstige denken in India geweest. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada brengt met zijn vertaling van de Bhagavad-gita deze boodschap nu ook aan het Nederlandse publiek over.’

Dr. G.H. Schokker
Instituut Kern (indologie)
Rijksuniversiteit Leiden

‘Er kan geen twijfel over bestaan dat deze editie een van de beste boeken is wat de Gita en devotie betreft. De vertaling van Prabhupada is een ideale mengeling van nauwgezette letterlijkheid en religieus inzicht.’

Dr. Thomas J. Hopkins
Professor emeritus in de Godsdienstwetenschap
Franklin & Marshall College (Lancaster, PA, USA)

‘Als geen ander literair werk heeft de editie van de Bhagavad-gita van A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada de westerse wereld toegang verleend tot nauwkeurige kennis over de oudste spirituele traditie van India. Daarnaast draagt ze bij aan het onderlinge begrip der volkeren, iets wat tegenwoordig zeer noodzakelijk is.’

Prof. Dr. Theol. Edmund Weber
Directeur van het Instituut voor Irenologie
Johann Wolfgang Goethe Universiteit, Frankfurt am Main

‘Of de lezer nu deskundig is op het gebied van de Indiase spiritualiteit of niet, een lezing van de Bhagavad-gita zoals ze is zal bijzonder verrijkend zijn, want het stelt de lezer in staat de Gita te begrijpen zoals de meerderheid van de hindoes haar tegenwoordig begrijpt.’

Dr. François Chenique
Doctor in de Godsdienstwetenschap
Instituut voor Politieke Studies, Parijs

‘De Gita kan worden gezien als het belangrijkste literaire bewijs voor de grote religieuze beschaving van India, de oudste nog bestaande cultuur ter wereld (…). Deze vertaling met commentaar is nogmaals een uiting van het permanente vitale belang van de Gita. Swami Bhaktivedanta is zo goed het Westen eraan te herinneren dat onze hoogst activistische en eenzijdige cultuur geconfronteerd wordt met een crisis die wel eens zou kunnen eindigen in zelfvernietiging door haar gebrek aan de innerlijke diepte van een authentiek metafysisch bewustzijn. Zonder een dergelijke diepte zijn onze plechtige morele en politieke verklaringen niets anders dan een loze woordenstroom.’

Thomas Merton
Katholiek theoloog, monnik, schrijver

‘Als waar is wat werkt, zoals Pierce en de pragmatisten volhouden, dan moet er wel een kern van waarheid zitten in de Bhagavad-gita zoals ze is, want zij die haar filosofie volgen, vertonen een vreugdevolle sereniteit, die meestal afwezig is in het sombere en schrille leven van de hedendaagse mens.’

Dr. Elwin H. Powell
Professor in de Sociologie
State University of New York